Hvad er Team Green?

Team Green er et landsdækkende udviklingsprojekt, som er blevet søsat for at pirre unges interesse for og bevidsthed om aktiviteter i naturen samt på sigt at skabe et tilknytningsforhold til og ejerskabsfølelse for den danske natur og ikke mindst friluftslivet.

Projektets formål opfyldes ved at igangsætte en række initiativer og aktiviteter, som bl.a. omfatter et uddannelsesforløb og et tværfagligt samarbejde med bl.a. friluftsorganisationer. På længere sigt munder dette ud i en håndbog, som både opsamler viden, metoderne og erfaringerne med henblik på at hjælpe og udvikle unge i aldersgruppen 16-24 år i det danske natur- og friluftsliv.

Hvem står bag Team Green?

Team Succes udviklede projektet Team Green, som opnåede en bevilling fra Nordea-fonden den 11. januar 2016 på hele 7,9 mio. kr. Til afvikling af projekt Team Green ønskede Team Succes at indgå i et tværfagligt samarbejde med Odense Kommune UngVest.

Team Succes

Team Succes er en landsdækkende ungdomsorganisation, der arbejder med faglig og personlig udvikling af unge. Målet er at tænde gnisten hos det enkelte medlem og sikre fastholdelse og gennemførelse af deres respektive uddannelser. Team Succes arbejder med alle unge, men har et særligt fokus på de tosprogede unge.

Nordea-fonden

Nordea-fonden støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. For os handler det gode liv om at være i balance, både med sig selv og verden omkring sig. Vi har ikke nogen færdig opskrift på det gode liv, men vi tror på, at det er noget, vi skaber sammen. Derfor uddeler vi årligt ca. en halv mia. kroner til organisationer, foreninger og ildsjæle, som vil skabe gode liv for andre i Danmark.

UngVest

UngVest er en af de tre ungdomsskoler i Odense Kommune, og vores vigtigste opgave er at medvirke til at give de unge et godt ungdomsliv. Det gør vi først og fremmest gennem de mange aktiviteter, som vi tilbyder dem. Derudover vægter vi højt, at vores ansatte er stabile og tillidsfulde voksne, som hjælper og guider de unge til en god fritid.

Hvordan udleves Team Green?

Alle de seje unge kan forvente nogle yderst spændende udfordringer og aktiviteter i projektet, hvor deres manddomsprøve vitterligt testes. Aktiviteterne består af et uddannelsesforløb, hvor de unge udvikles personligt, booster deres selvværd, lærer at være en survivor i naturen gennem friluftsaktiviteter og ikke mindst overleve den ekstreme overlevelsesuge. De sejeste, der gennemfører uddannelsesforløbet, tildeles et unikt diplom og bliver derefter ambassadører i deres skoler og foreninger gennem spread-the-word-metoden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor afvikles Team Green?

Team Green er for alle landets unge, men projektet opererer i fem byer, som er hhv. Vejle, Odense, Århus, København og Roskilde, som alle fungerer som primus motor. Der er plads til 60 deltagere per by, hvilket giver 300 deltagere årligt og 600 i hele projektets forløb. Det forventes yderligere, at 3.000 bliver indirekte berørt af projektet gennem forskellige oplæg, foredrag, udstillinger mm.

Map-DK

0
BYER
0
UNGE PROJEKTDELTAGERE
0
UNGE BERØRT AF PROJEKTET
0
UNGE BERØRT PÅ LÆNGERE SIGT

Hvornår foregår Team Green?

Projektet Team Green giver den gas fra den 1. januar 2016 og indtil den 31. december 2018. Uddannelsesforløbet for de unge følger skoleårene 16/17 og 17/18. Projektet afsluttes med en håndbog over disse tre år, som offentliggøres til et afslutningsarrangement den 27. november 2018.

90 procent af projektet passeres
 • Rekruttering af ansatte ✔
 • Samarbejdspartnere ✔
 • Kommunikationsstrategi ✔
 • Færdiggørelse af uddannelsesforløb ✔
 • Rekruttering af 300 deltagere ✔
 • Afvikling af motivationsundervisning ✔
 • Afvikling af friluftsaktiviteter ✔
 • Nulpunktsmåling
  (Lykkeforskning) ✔
 • Nulpunktsmåling (Oxford Research) ✔
 • Afvikling af Green Week ✔
 • Afvikling af Spread the word ✔
 • Udarbejdelse af kortfilm ✔
 • Midtvejsevaluering (Oxford Research) ✔
 • Etablering af nye samarbejdspartnere ✔
 • Rekruttering af 300 deltagere ✔
 • Afvikling af motivationsundervisning ✔
 • Afvikling af friluftsaktiviteter ✔
 • Afvikling af Green Week ✔
 • Udarbejdelse af håndbog
 • Afslutningsarrangement
 • Forankringsproces

Evaluering af år 1

Hvontakt

FOUZI ABDELRAZIK

Projektleder
FA@TEAM-SUCCES.DK
+45 22 71 77 69

SHAHED MEZOURI

Rekrutteringsansvarlig for Odense
SM@TEAM-SUCCES.DK
+45 53 57 87 38

JOSEPH IBRAHIM

Rekrutteringsansvarlig for Vejle
+45 42 60 13 77

KASPER LAURSEN

Kommunikationsmedarbejder
INFO@TEAM-SUCCES.DK
+45 22 71 77 69

AHMAD HUSSEIN

Aktivitetsansvarlig

BILAL ITANI

Aktivitetsansvarlig

SARAH IBRAHIM

Aktivitetsansvarlig

SAMER DEKMAK

Aktivitetsansvarlig

KUBILAY TÜRKYILMAZ

Aktivitetsansvarlig

IBRAHIM MOUSSA

Koordinator
IBM@TEAM-SUCCES.DK
+45 53 53 72 83

AJOB BERIEV

Grafiker
AB@TEAM-SUCCES.DK
+45 53 37 88 51